FIRMAST

Aktsiaselts JANLIKO õigusbüroo tegutseb alates 1990. aastast ja on spetsialiseerunud selle moodustamise hetkest firmade juriidilisele teenindamisele.

Õigusbüroo teeb jurist konsultandi tööd, kohtueelseid töid, esindab ja kaitseb KLIENDI huvisid kohtutes, töövaidluskomisjonides, riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse täitevorganites ja muudes haldusautustes.

Koostöös meiega, saate Teie abi kõrgema haridusega kvalifitseeritud juristidelt, kes valdavad eesti, vene ja inglise keelt ning omavad praktilise töö kogemust kõikides tsiviil- ja haldusõigusharudes ning kohtupraktikat.

Juristid täidavad nõuetekohasel viisil ja Teie poolt määratud tähtaegadel Teie poolt antud ülesandeid, Teie õigusi ja huve kaitstes kasutavad kõiki võimalikke meetmeid ja viise, mis ei ole seadusega keelatud, ning tagavad andmete konfidentsiaalsuse, mis nad said teada seoses õigusabi osutamisega.

Meie juristid võtavad Teid hea meelega vastu meie bürooruumides, Teie soovi korral aga tulevad Teie juurde kokkulepitud ajal. Meil on olemas aastatepikkune kohtupraktika tsiviil- ja haldusasjades. Muidugi, Teie ei usu meid, kui me garanteeriks Teile sajaprotsendilise edu kohtuasjades. On olemas ka negatiivsed tulemused sel põhjusel, et KLIENT pöördus juristi poole liiga hilja, kui kohtuvaidlus on juba alustatud või õigusdokumendid, mille alusel tekkiski vaidlus olid koostatud seaduse nõuete eiramisega. Õigesti ja korrektselt Teie jaoks koostatud leping võib tõkestada ja aidata vältida paljusid Teie jaoks ebameeldivaid üllatusi. Seda enam, et valdav osa kehtivatest seadusandluse aktidest kaitsevad töötajat aga mitte tööandjat ning maksuametit aga mitte maksumaksjat jms.

Seepärast, kui Teie alustate lepingute koostamist, mis on vajalikud Teie igapäevases majanduslikus tegevuses, on kogemustega juristi abi Teile hädavajalik. Samuti me aitame Teid konfliktide lahendamisel, mis tekkisid Teie aktsionäridega ja osanikega ning koosolekute läbi viimisel, selles valdkonnas on meil mitte ainult teoreetiline vaid ka praktiline ja kohtukogemus. Meie KLIENTIDE kasuks on tehtud palju otsuseid tolliameti ja maksuameti ametnike poolt tehtud ettekirjutustes, ning hagides võlgade sissenõudmise kohta.

Kui Teid huvitas info meie poolt osutatavate õigusteenuste kohta, siis on Teil võimalus sõlmida meiega pidev õigusteenindamise leping Teile sobivaks tähtajaks või pöörduda meie poole igal ajal tekkinud probleemiga, mis nõuab operatiivset ja kvaliteetset lahendamist.

 
| Firmast | Teenused | Kontakt |
© 2003 AS Janliko Õigusbüroo. All rights reserved. info@janliko.ee
Exclusive DESIGN