PÕHITEGEVUSALAD JA OSUTATAVAD TEENUSED:

Õigusabi ja juriidilised teenused tsiviil- ja haldusõiguses ning juriidiliste isikute majandusalane konsulteerimine, kliendi huvi esindamise kohtus, kõikide õigusdokumentide koostamine ja õigusanalüüs.

Meie oleme spetsialiseerunud:
  • tööõigus (õigussuhted töötaja ja tööandja vahel, käskkirjade, töölepingute, töösisekorra eeskirjade ja ametijuhendite koostamine, tööinspektsioon);
  • äriõigus (õigussuhted aktsionäride ja osanike vahel äriühingutes, äriühingute ja mittetulundusühingute moodustamine, põhikirjade koostamine, muutmine ja täiendamine, sissekannete tegemine äriregistris, üldkoosolekute toimumise teadete koostamine, tõlkimine ja välja saatmine, üldkoosolekute protokollide ja otsuste koostamine);
  • võlaõigus (majanduslepingute tööde teostamisest ja teenuste osutamisest koostamine, kahjude hüvitamine);
  • asjaõigus (vallas- ja kinnisasjad, tagatised, hoonestusõigus, kinnisturaamat);
  • maksuõigus.
  • Tolliõigus.
 
| Firmast | Teenused | Kontakt |
© 2003 AS Janliko Õigusbüroo. All rights reserved. info@janliko.ee
Exclusive DESIGN